Dannemora Mineral AB, Dannemoragruvan

Nätstationer, spel för person och material, pumpautomatik, kraftinstallationer

Under en period på två år med inledning 2009 länspumpades den tidigare vattendränkta, anrika järnmalmsgruvan i Dannemora utanför Österbybruk. Vi ingick ett partnerskap med ITT (Xylem) för detta uppdrag där de stod för expertisen avseende pumpar och vattenhantering, medan vi ansvarade för elkraft, styrning och automatik.

– Projektet innehöll många olika delar, normalt sett så levererar och installerar vi utrustningen som sedan överlämnas till kund. Men i det här fallet så var det kontinuerligt pågående installationsarbeten parallellt med drift och underhållsarbeten av utrustningen under projekttiden. Allteftersom vi länspumpat nivåer så elektrifierades dessa genom att våra specialbyggda ställverksmoduler transporterades ned via schaktet med vårt spel. Under projektet så drevs även en ny ramp från dagen ned till befintligt rampsystem i den gamla gruvan, elinstallationerna för detta ingick även det i vårt åtagande, berättar Installationschef Andreas Ådén på Boliden Electro.

Vi tillsammans med ITT (Xylem) länspumpade gruvan på totalt 5 600 000 m³ vatten, överlämnade en driftsatt infrastruktur avseende el och media i schakt och rampsystem.Bortsett från kilometervis med kabel omfattade det i huvudsak:

  • 24st Underjordsdesignade nätstationer 20/1,0/0,4kV av varierande bestyckning.
  • Egendesignat personspel under projekttiden
  • Egendesignat montagespel under projekttiden
  • Pumpautomatik centraler, Kraftuttagscentraler och fördelningscentraler

Boliden Electro AB har i egen regi, med egen personal utfört all design, alla beräkningar och konstruktionsarbeten avseende såväl elektriska som byggnadstekniska delar samt montaget och inkoppling av den elektriska utrustningen.

Kompetensområde: Installation, Automation, Elkraft
Lösning/Produkt: Tjänster, Nätstationer
Kontraktsform: Konsortium, Totalentreprenad
Start: 2009
Färdigt: 2011

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår Privacy Policy.