Kraftfull utveckling sedan 1928

Gruvområdet i Boliden under tidigt 1930-tal. Dagbrottet skymtar till vänster i bild.
Bangård med malmupplag i förgrunden. Flygbild tagen mot sydväst.

Efter guldfynd i Boliden i mitten av 20-talet startades en gruva där ett stort behov av elektricitet snart uppstod. Man bildade det som länge kom att kallas de elektriska hjälpavdelningarna inom Bolidens Gruvaktiebolag. Gruvverksamheten tog sig snart under jord och under 40-talet fortsatte elanvändningen att öka. De elektriska avdelningarna fortsatte under åren att utveckla en omfattande kompetens kring allt från signalanläggningar till högspänning och komplett elektrisk infrastruktur.

Det äldsta dokumentet i företagets arkiv: Ritning över en 1 000 kVA transformator 40 000/11 000 Volt från Luth & Roséns Elektriska AB, ett Stockholmsföretag som under 1930-talet uppgick i dåvarande ASEA.

Efter en lång tids framgång befann sig den svenska gruvindustrin i mitten av 90-talet i kris. Som en del i ett omfattande besparingsprogram sålde Boliden ut samtliga hjälpavdelningar till bolaget Industriteknik Nord AB med BPA som huvudägare. Även de nya ägarna kände emellertid av effekterna av 90-talets finanskris och BPA var delvis under uppköp av PEAB. PEAB blev snabbt majoritetsägare i Industriteknik för att 1998 överta hela verksamheten och införliva den i subkoncernen Maintech Industripartner.

Tidigt 00-tal påbörjade även PEAB en omstrukturering, och 2002 avvecklades Maintech-koncernen. Industriteknik fick nya lokala ägare och ett uppsving under större delen av 00-talet. Verksamheten bytte 2008 namn till Contector AB som senare kom att drabbas hårt av finanskrisen. Entreprenadföretaget Bergteamet förvärvade därför bolaget 2010 och de tidigare elektriska avdelningarna blev en egen division under namnet Bergteamet Electro.

Verkstadsanläggningarna på Bolidens gruvområde. Den Elektriska verkstaden mitt i bild.

Efter en tids tillbakagång i den svenska gruvnäringen valde Bergteamet 2014 att åter fokusera på kärnverksamheten. En dialog inleddes med divisionsledningen för Electro och i augusti 2014 avknoppades divisionen för att bli det fristående företaget Boliden Electro AB. I samband med detta gjordes en fastighetsaffär där Bergteamets huvudkontor i Boliden blev Boliden Electros nya verksamhetsställe. Därmed lämnade Electro det gamla gruvområdet där man funnits sedan 20-talet och en ny epok i vår historia inleddes.

Idag ligger vårt fokus fortfarande på gruvsektorn men även energisektorn. Vårt mål är att skapa rätt effekt för våra kunder, stärka deras konkurrenskraft och öka deras lönsamhet genom innovation och ansvarstagande. Historien är inte över än och vi fortsätter utvecklas i takt med branschen, samhället och våra kunder.

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår Privacy Policy.