Boliden Mineral AB, Renströmsgruvan

Inkommande ställverk 36kV, transformatorer, 10kV fördelningsställverk

Den 30 juli 2015, mitt under semestertider och med reducerad bemanning, utbröt en brand i inkommandeställverket vid Renströmsgruvan. Boliden Minerals el-ansvarige vid gruvan valde instinktivt att vända sig till oss som under decennier utgjort en trogen och kompetent partner i elfrågor.

– Det blev naturligtvis en lite hektiskt inledning på det hela då något så dramatiskt som en brand med följden att gruvan blir strömlös plötsligt inträffar. Ledigheter ställdes in, och arbetet gick igång omedelbart efter att samtalet kommit till oss, vårt kontaktnät sattes på prov ordentligt och levererade också. Det var ju mycket tack vare det i kombination med vår kompetens och egna engagemang som vi hade gruvan i full drift igen 120 timmar efter att brandkåren tillkallats i första läget. Och beaktat en mellanliggande helg, och att det hela skedde under semestertider så är det en fantastisk prestation, berättar VD för Boliden Electro Jens Holmqvist.

Efterspelet till det hela blev en förfrågan om nytt inkommandeställverk till Renströmsgruvan. Vi vann anbudet i konkurrens med flera europeiska aktörer och fick förmånen att designa, bygga, leverera och driftsätta det nya teknikhuset, ställverken, samt de mer än 30ton tunga tillhörande 36/10kV transformatorerna inkl. uppställningsfundament, lindningkopplare och nollpunktsmotstånd.

Teknikhuset på 90 m² som vi skapade är ämnad för arktiskt klimat, har en invändig takhöjd på 3m, har fyra tillträdesöppningar utifrån och är indelad i fem separata rum:

  • 2st 10kV Ställverksrum inrymmandes 22st luftisolerade 10kV ställversfack.
  • 1st 36kV Ställverksrum inrymmandes 4st 36kV ställverksfack
  • 1st LS-utrymme inrymmandes batterier och laddningsutrustning för 110VDC
  • 1st KK-rum inrymmandes kommunikations- & fjärrmanövreringsutrustning

Transformatorerna är av gjuthartsisolerad typ, nollpunktsmotstånden är oljeisolerade vilket är skälet till att uppställningsfundamentet designats med oljefångstgrop.

– Allt detta arbete har bedrivits i form av totalentreprenad av Boliden Electro AB i tätt samarbete med kunden. Vi har anlitat underentreprenörer för takmontaget, samt schaktnings- och gjutningsarbeten på plats vid gruvan.

Boliden Electro AB har i egen regi, med egen personal utfört all design, alla beräkningar och konstruktionsarbeten avseende såväl elektriska som byggnadstekniska delar samt montaget och inkoppling av den elektriska utrustningen.

Kompetensområde: Elkraft, Installation
Lösning/Produkt: Teknikhus
Kontraktsform: Totalentreprenad
Start: 2015-10 (Etapp 1:2015/10-2016/08, Etapp 2: 2018/04-2019/06)
Färdigt: 2019/06
Referensperson kund: Lars Grönfeldt, Boliden Mineral AB

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår Privacy Policy.