Boliden Mineral AB, Anrikningsverket

Föredelningsställverk 10kV, Stålkonstruktioner

Boliden Mineral skulle byta ut sitt fördelningsställverk med driftspänning 10kV som strömförsörjde Anrikningsverket i Boliden. Vi lämnade en offert som vi vann i konkurrens med flertalet stora aktörer på marknaden.

Ställverket som skulle ersättas bestod av 18 luftisolerade duplexställverksfack som var placerade i en tillbyggnad placerad på verkets norra sida. Växlingen från det gamla till det nya ställverket skulle utföras under en av årets inplanerade stoppveckor för underhåll. Idéen var att det nya ställverket skulle installeras, därefter spänningssättas via en av de befintliga redundanta matningarna till det gamla ställverket och testas av. För att sedan under stoppveckan skarva, prova och därefter ansluta de befintliga utgående kablarna till det nya ställverket alltmedan det gamla ställverket successivt togs ur drift.

Ingen ledig plats fanns tillgänglig inom befintliga byggnader vilket medförde att en ny byggnad måste uppföras för ställverket med tillhörande kringutrustning. Eftersom det även var och är brist på markyta presenterade vi en lösning med en stålkonstruktion som möjliggjorde en placering av ett Teknikhus inrymmandes den ersättande ställverksutrsustningen ovan den gamla byggnaden. Kunden accepterade den lösningen, och upphandlade arbetet som en totalentreprenad med oss som leverantör.

Leveransen bestod av ett stålstativ med trappor och gångplan bärandes Teknikhuset som då placerades 4,5 m över marknivå, ovan befintlig byggnad. Teknikhuset på 89 m², byggt för arktiskt klimat har 2 separata tillträdesöppningar utifrån, en invändig takhöjd på 2,7 m och är indelad i 4st separata rum:

  • 2st 10kV Ställverksrum inrymmandes totalt 24st luftisolerade 10kV ställversfack.
  • 1st LS-utrymme inrymmandes redundanta likstömssystem med batterier och laddningsutrustning för 110VDC.
  • 1st KK-rum inrymmandes kommunikations- & fjärrmanövreringsutrustning

Allt detta arbete har bedrivits i form av totalentreprenad av Boliden Electro AB i tätt samarbete med kunden. Vi anlitade underentreprenörer för schaktnings och gjutningsarbeten, samt tillverkning och resning av stålstativet.

Boliden Electro AB har i egen regi, med egen personal utfört all design, utredningar kring befintlig anläggning, alla beräkningar och konstruktionsarbeten avseende såväl elektriska som byggnadstekniska delar samt montaget, inkoppling, avprovning och driftsättning av den elektriska utrustningen.

– Det var ett mycket intressant projekt att leda, framförallt när man visste hur viktigt det var för kunden att vi inte orsakade ofrivilliga avbrott och störningar i produktionen samtidigt som vi under stora delar av projektet jobbade i absolut närhet till driftsatt anläggning. När vi kom i mål med detta projekt och man fick höra av personal som jobbar med anrikningsverkets produktion att de inte märkt att vi utfört en avancerad ”ställverks-transplantation” känner man en stor stolthet att få vara en del av ett sådant kompetent arbetslag, berättar Marcus Holmberg Försäljningsingenjör och Projektledare på Boliden Electro.

Kompetensområde: Elkraft, Installation
Lösning/Produkt: Teknikhus
Kontraktsform: Totalentreprenad
Start: 2017
Färdigt: 2018
Referensperson kund: Lars Grönfeldt, Boliden Mineral AB

Vi och våra partners använder cookies för att förbättra och personalisera din upplevelse, visa annonser baserade på dina intressen och för att mäta och analysera data. Genom att använda vår webbplats och våra tjänster godkänner du att vi använder cookies som beskrivet i vår Privacy Policy.